Test news 3

Het is belangrijk dat alle data binnen uw organisatie dagelijks veilig gesteld wordt. Wanneer u dit namelijk niet structureel regelt, loopt u het risico data onherstelbaar te verliezen. Denk hierbij aan brand, diefstal of menselijke fouten waardoor u uw data definitief kwijt kunt raken.

News 2

Een goede ICT infrastructuur is tegenwoordig cruciaal voor het uitvoeren van de kerntaken binnen bedrijven. De dagelijkse werkzaamheden binnen uw bedrijf mogen niet verstoord worden en dus is het van belang om computerstoringen tot een minimum te beperken.